صفحه اصلی > دبیر اجرایی کنگره
.: دبیر اجرایی کنگره

دبیر اجرایی: دکتر غلام رضا حاتم

عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی


مدرک تحصیلی : دکترای انگل شناسی پزشكي

مرتبه علمی : استاد

آدرس ایمیل:
nicopa10@sums.ac.ir

 معاون دبیر اجرایی: آقای احسان کاظمی مقدم
 

آدرس: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول الله، طبقه دهم، آزمایشگاه علوم پایه  
 

فاکس: 07136281506