صفحه اصلی > شام ضیافت
.: شام ضیافت

قابل توجه شرکت کنندگان محترم:

شام ضیافت همایش پنجشنبه، 11 آبان ماه  در مجتمع هایپر شیراز