صفحه اصلی > برنامه زمان بندی ارائه پوستر ها
.: برنامه زمان بندی ارائه پوستر ها

قابل توجه شرکت کنندگان محترم:


ارائه پوستر روز دهم آبان ماه از شماره p1 تا p142 ( رنگ سبز )

ارائه پوستر روز یازدهم آبان ماه از شماره p143 تا p289 ( رنگ زرد )

ارائه پوستر روز دوازدهم آبان ماه از شماره p290 تا p432 رنگ بنفش )
جهت مشاهده برنامه تفصیلی ارائه پوستر ها اینجا کلیک کنید.