صفحه اصلی > نقشه محل برگزاری کنگره
.: نقشه محل برگزاری کنگره

 

 آدرس محل برگزاری کنگره:  شیراز، بولوار چمران، خیابان نیایش، کوچه 3                                   (مجتمع فرهنگی رفاهی ورزشی ولایت)