صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

 هزینه شرکت در کنگره:

*گواهی عضویت در انجمن انگل شناسی با تایید انجمن می باشد.

نحوه پرداخت: خواهشمند است فیش واریز نقدی را اسکن و هنگام ثبت نام ارسال نمایید. پرداخت آنلاین از طریق سایت در دست اقدام است.

لطفا در موقع پرداخت فیش بانکی حتماً شناسه حساب وارد شود.

هزینه پرداختی شامل ثبت نام درکنگره، شرکت درکلیه جلسات سخنرانی و پوسترها، پذیرایی های میان وعده، ناهار، لوح فشرده خلاصه مقالات و... می باشد.

 هزینه هتل به عهده شخص شرکت کننده است.

ارائه گواهی شرکت در کنگره، سخنرانی، پوستر و چاپ خلاصه مقالات مشروط به ثبت نام و پرداخت هزینه مربوطه می باشد.