صفحه اصلی > اطلاعات تماس
.: اطلاعات تماس

پشتیبانی وب سایت:
مسئول: خانم طاهر
شماره تماس: 09380552057
آدرس ایمیل: nicopa10@sums.ac.ir


معاون اجرایی و بخش اسپانسری:
مسئول: آقای کاظمی مقدم
شماره تماس: 09178587095