>
.:


 گواهی سخنرانانی های جامع/ سخنرانان مدعو و همچنین پوستر ها  در سایت:   www.vcert.ir  قرار گرفت.

گواهی های Oral presentation ها
از روز دوشنبه 15 آبان ماه به بعد با مراجعه به آدرس سایت www.vcert.ir قابل دریافت می باشد.

 

 

www.vcert.ir

 


کد رویداد: nicopa10
 
کدگواهی :  کد مقاله می باشد                                       مثال:HN10107060787
 
 
 تذکر: به ازای هر مقاله پذیرفته شده در کنگره تنها گواهی برای یک نفر(فرد ارائه دهنده مقاله) که از قبل در چکیده مقاله مشخص شده است، در صورت حضور و پرداخت هزینه ثبت نام، صادر شده است.


بازگشت1396/08/14
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !