>
.:


 قایل توجه شرکت کنندگان محترم :

 

گواهی شرکت / سخنرانی / پوستر / کارگاه  از روز دوشنبه 15 آبان ماه به بعد با مراجعه به آدرس سایت زیر قابل دریافت می باشد.

 

www.vcert.ir

 


کد رویداد: nicopa10
 
کدگواهی :کد مقاله می باشد                                       مثال:HN10107060787
 
کدگواهی شرکت کنندگان بدون مقاله به سامانه کاربری شرکت کنندگان به صورت پیام ارسال خواهد شد.
 
 تذکر: به ازای هر مقاله پذیرفته شده در کنگره تنها گواهی برای یک نفر(فرد ارائه دهنده مقاله) که از قبل در چکیده مقاله مشخص شده است، در صورت حضور و پرداخت هزینه ثبت نام، صادر خواهد شد.
 


بازگشت1396/08/12
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !